តើ Aave (AAVE) ជាអ្វី?

Aave គឺជាប្រព័ន្ធផ្តល់ប្រាក់កម្ចីវិមជ្ឈការដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចខ្ចី និងរកការប្រាក់លើទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូបានដោយមិនមានឈ្មួញកណ្តាល។

ដំណើរការនៅលើ Ethereum blockchain ជំនួសមកវិញ Aave គឺជាប្រព័ន្ធនៃកិច្ចសន្យាឆ្លាតវៃដែលអាចឱ្យទ្រព្យសកម្មទាំងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយបណ្តាញចែកចាយនៃកុំព្យូទ័រដែលកំពុងដំណើរការកម្មវិធីរបស់វា។នេះមានន័យថាអ្នកប្រើប្រាស់ Aave មិនចាំបាច់ទុកចិត្តស្ថាប័នឬបុគ្គលណាមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងមូលនិធិរបស់ពួកគេទេ។ ពួកគេគ្រាន់តែត្រូវការទំនុកចិត្តថាលេខកូដរបស់វានឹងដំណើរការដូចដែលបានសរសេរ។

ជាស្នូលរបស់វាកម្មវិធី Aave អនុញ្ញាតឱ្យបង្កើតក្រុមផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដែលអាចឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីឬខ្ចីរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូចំនួន 17 ផ្សេងៗគ្នារួមទាំង ETH, BAT និង MANA ។

ដូចប្រព័ន្ធផ្តល់ប្រាក់កម្ចីវិមជ្ឈការផ្សេងទៀតនៅលើ Ethereum អ្នកខ្ចី Aave ត្រូវតែដាក់វត្ថុបញ្ចាំមុនពេលពួកគេអាចខ្ចីបាន។ លើសពីនេះពួកគេអាចខ្ចីរហូតដល់តម្លៃនៃវត្ថុបញ្ចាំដែលពួកគេបានដាក់។​​

អ្នកខ្ចីទទួលបានមូលនិធិក្នុងទម្រង់ជា token ពិសេសដែលគេស្គាល់ថាជា aToken ដែលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងតម្លៃនៃទ្រព្យសកម្មផ្សេងទៀត។ បន្ទាប់មក token នេះត្រូវបានបំប្លែងទៅជាទម្រង់កូដដើម្បីឱ្យអ្នកខ្ចីទទួលបានការប្រាក់លើប្រាក់បញ្ញើ។ឧទាហរណ៍ អ្នកខ្ចីអាចដាក់វត្ថុបញ្ចាំនៅក្នុង DAI ហើយខ្ចីក្នុង ETH ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកខ្ចីទទួលបានរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូផ្សេងៗគ្នាដោយមិនចាំបាច់មានកម្មសិទ្ធិទាំងស្រុង។

Aave ក៏អាចណែនាំលក្ខណៈពិសេសបន្ថែមដូចជាប្រាក់កម្ចីភ្លាមៗ និងទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃការចេញបំណុល និងឥណទានដែលទាញយកអត្ថប្រយោជន៍នៃលក្ខណៈសម្បត្តិរចនាតែមួយគត់នៃ blockchains ។

 

តើ Aave ដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

Aave ​ត្រូវ​បាន​ពិពណ៌នា​យ៉ាង​ល្អ​បំផុត​ថា​ជា​ប្រព័ន្ធ​ផ្តល់​កម្ចី។

អ្នកចូលរួមដាក់ប្រាក់ដែលខ្លួនចង់ខ្ចីដែលត្រូវបានប្រមូលទៅក្នុង liquidity pool។ បន្ទាប់មកអ្នកខ្ចីអាចទាញចេញពីpool ទាំងនោះនៅពេលពួកគេដកយកប្រាក់កម្ចី។ Tokens ទាំងនេះអាចត្រូវបានជួញដូរឬផ្ទេរតាមការចង់បានរបស់អ្នកខ្ចី។

ដើម្បីជួយសម្រួលដល់សកម្មភាពនេះ Aave ចេញ tokens ពីរប្រភេទគឺ aTokens ដែលចេញឱ្យអ្នកខ្ចី ដូច្នេះពួកគេអាចប្រមូលការប្រាក់លើប្រាក់បញ្ញើនិង AAVE tokens ដែលជា token ដើមរបស់ Aave ។

រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ AAVE ផ្តល់ជូនអ្នកកាន់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន។ ឧទាហរណ៍ អ្នកខ្ចី AAVE មិនត្រូវបានគិតថ្លៃសេវាទេ ប្រសិនបើពួកគេដកប្រាក់កម្ចីដែលមាននៅក្នុង token ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ អ្នកខ្ចីដែលប្រើ AAVE ជាវត្ថុបញ្ចាំ ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃលើថ្លៃសេវាផងដែរ។

ប្រសិនបើពួកគេបង់ថ្លៃសេវានៅក្នុង AAVE នោះម្ចាស់ AAVE អាចត្រួតពិនិត្យលើប្រាក់កម្ចីមុនពេលពួកគេចេញផ្សាយជាសាធារណៈ។ អ្នកខ្ចីដែលដាក់ AAVE ជាវត្ថុបញ្ចាំក៏អាចខ្ចីបានច្រើនផងដែរ។

ក្រុមហ៊ុនទិន្នន័យ Nomics មានបញ្ជីលក្ខណៈពិសេសរបស់ AAVE កាន់តែទូលំទូលាយ។

ប្រាក់កម្ចី Flash

Aave អនុញ្ញាតឱ្យប្រាក់កម្ចីមួយចំនួនដែលហៅថា "ប្រាក់កម្ចី Flash" ត្រូវបានចេញ និងទូទាត់ភ្លាមៗ។ ប្រាក់កម្ចីទាំងនេះមិនត្រូវការវត្ថុបញ្ចាំជាមុន ហើយកើតឡើងស្ទើរតែភ្លាមៗតែម្តង។

ប្រាក់កម្ចី Flash ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីលក្ខណៈពិសេសមួយនៃ blockchain ទាំងអស់ ដែលប្រតិបត្តិការត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលដែលកញ្ចប់ប្រតិបត្តិការថ្មីដែលគេស្គាល់ថាជាប្លុកត្រូវបានទទួលយកដោយបណ្តាញ។

ការបន្ថែមប្លុកថ្មីនីមួយៗត្រូវការពេលវេលា ជាស្តែងនៅលើ Bitcoin ត្រូវការពេលវេលាចន្លោះរយះពេលប្រហែល 10 នាទី។ នៅលើ Ethereum វាមានរយៈពេលប្រមាណ 13 វិនាទី។ ដូច្នេះប្រាក់កម្ចី Aave flash កើតឡើងក្នុងរយៈពេល 13 វិនាទីនោះ។

ប្រាក់កម្ចី flash ដំណើរការដូចតទៅ៖ អ្នកខ្ចីអាចស្នើសុំមូលនិធិពី Aave ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវតែសងប្រាក់ទាំងនោះវិញជាមួយនឹងថ្លៃសេវា 0.09% នៅក្នុងប្លុកដូចគ្នា។ ប្រសិនបើអ្នកខ្ចីមិនធ្វើបែបនេះទេប្រតិបត្តិការទាំងមូលនឹងត្រូវបានលុបចោល ដូច្នេះធ្វើអោយមិនមានការខ្ចីប្រាក់ឡើយ។ ជាលទ្ធផល Aave​​ និងអ្នកខ្ចីនឹងមិនប្រថុយប្រថានជាមួយហានិភ័យនេះទេ។

អ្នកខ្ចីអាចមានបំណងចង់ប្រើកម្ចី flash ដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីឱកាសនៃការជួញដូរ ឬបង្កើនប្រាក់ចំណេញពីប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលបានបង្កើតឡើងនៅលើ Ethereum ។ វាអាចទៅរួចក្នុងការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូផ្សេងៗគ្នាតាមរបៀបស្វ័យប្រវត្តិដោយប្រើប្រាក់កម្ចី ​ flash ដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណេញពីការជួញដូរ។

ចំណាំ៖ ប្រាក់កម្ចី Flash ត្រូវបានរួមបញ្ចូលគ្នាដើម្បីប្រតិបត្តិការវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដែលបានបង្កើតឡើងនៅលើ Ethereum ពេលខ្លះជោគជ័យក្នុងការលួចប្រាក់បញ្ញើជាងរាប់រយរាប់ពាន់ដុល្លារ។

ប្រភព៖ Coinmarketcap

Was this article helpful?

0 out of 0 found this helpful

Have more questions? Submit a request

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.